•  خانه
 •  پرتال کاربران
 •  شماره حساب ها
 •  قوانین
 •  درباره ما
 •  تماس با ما
ایمیل
رمزعبور
 • فضا : 500 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 8000 تومان
 • قیمت سالیانه : 80000 تومان
 • فضا : 1000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 10000 تومان
 • قیمت سالیانه : 120000 تومان
 • فضا : 2000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 20000 تومان
 • قیمت سالیانه : 220000 تومان
 • فضا : 3000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 30000 تومان
 • قیمت سالیانه : 330000 تومان
 • فضا : 4000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 40000 تومان
 • قیمت سالیانه : 440000 تومان
 • فضا : 5000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 50000 تومان
 • قیمت سالیانه : 550000 تومان
 • فضا : 10000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 80000 تومان
 • قیمت سالیانه : 880000 تومان
 • فضا : 20000 مگابایت SSD
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • بقیه امکانات : نامحدود
 • بک آپ هفتگی و روزانه
 • قیمت ماهیانه : 100000 تومان
 • قیمت سالیانه 1100000 تومان

» آخریــن اخبـار شرکــت

اخبار سایت را می توانید مشاهده نمایید :

 

» برخی از مشتریان


» پرداخـت آنلایــن

پاکدل هاست، جهت سهولت در پرداخت هزینه سرویس های مشتریان خود، امکان پرداخت آنلاین را فراهم نموده است. پس از ارسال سفارش می توانید آنلاین وجه سرویس خود را پرداخت کنید و سرویس شما فوراً فعال می گردد.